Now showing items 1-1 of 1

    • Ticari defterlerin delil olma niteliği 

      Ceyhun, Deniz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Ticari işletmenin tüm işlemlerinin kaydedildiği ticari defterler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu dışında, ticari defterlere ilişkin hükümlere Vergi Usul Kanunu, Kooperatifler ...