Now showing items 1-1 of 1

    • Ticari satış 

      Cindoruk Ayhan, Cansu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23’üncü maddesinde hükme bağlanan ticari satış kavramı ile ilgili olarak kanun koyucu tarafından sunulan genel bir tanım bulunmamakla birlikte; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ...