Now showing items 1-1 of 1

    • Müzikal tiyatrolarda esnek ve değişeblir sahne tasarımı 

      Ciritoğlu Güner, Nil (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Çağımızın getirdiği teknoloji ve hız kavramları, tasarımın her alanında etkisini gösterip sahne uygulamalarına da yansıyarak, zaman içerisinde birçok aşamadan geçmiş ve son yıllardaki konumuna ulaşmıştır. Çalışma kapsamında ...