Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye ekonomisinin büyüme tahminine yönelik bir çalışma 

      Civelek, Hakan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bir ülkenin bir dönem içinde ürettiği mal ve hizmet miktarında gerçekleşen artışlar olarak tanımlanan ekonomik büyüme, ülkelerin en önemli makroekonomik göstergelerinden biridir. Ekonomik büyüme genellikle reel Gayri Safi ...