Now showing items 1-1 of 1

    • 19. yüzyıl Alman Lied sanatı dağarının şan eğitiminde kullanımı 

      Çetiner, Esra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
      Bu araştırma, Avusturya VorarlbergerLandeskonservatorium, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan Bölümü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel ...