Now showing items 1-1 of 1

    • Ülkemiz amortisman uygulamasındaki gelişmeler (1926 - 2013 yılları arası) 

      Anaforoğlu, Pınar (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Tezimizin amacı, 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile 1926 yılından, 213 sayılı Kanun ile günümüze kadar maddi, maddi olmayan duran varlık, özel tükenmeye tabi varlıklarda amortisman uygulamalarındaki gelişmelerin gerekçeleri ...