Now showing items 1-1 of 1

    • Türk hukuku'nda banka teminat mektupları 

      Önder, Bengisu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Günümüzün küreselleşen dünyasında, ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin karmaşıklığına bağlı olarak, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin teminat altına alınmasına gereksinim vardır. Bu ...