Now showing items 1-1 of 1

    • Coğrafi bilgi sistemlerinde geometri sınıf kütüphanesi 

      Hacıömeroğlu, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
      Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) dünyada ve ülkemizde sürekli gelisen bir ilgi alanı halindedir. Cografi Bilgi Sistemlerinde verilerin yapısı diger sistemlerden bazı farklılıklar göstermektedir. CBS’ler de veriler konumsaldır ...