Now showing items 1-1 of 1

    • Kanun yoluna başvurmanın ilâmların icrasına etkisi 

      Hanecioğlu, Nazlıhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Toplum içerisinde borçlunun borcunu zamanında ve gereği gibi ifa etmesi beklenmektedir. Ancak bu süreç içerisinde yaşanılan bir aksaklığa karşı alacaklının haklarının korunması adına Devlet alacaklıya kendisine başvurma ...