Now showing items 1-1 of 1

    • Senetlerin ispat ve geçerlilik şekli 

      Hendem, Burcu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışmamızda, “Senetlerin İspat ve Geçerlilik Şekli” konusu incelenmiştir. İncelememizde, senet, belge, ispat, şekil ve geçerlilik kavramları açıklanmış ve senedin unsurları incelenmiştir. Ayrıca senetle ispat kuralları ...