Now showing items 1-1 of 1

    • Rüzgar santrallerinin melez elektrik sistemine entegrasyonu ve ekonomik analizi 

      Kıymaz, Özkan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli öğelerinden birisidir. Fosil enerji kaynaklarının sınırlı olmaları ve çevresel zararlarından dolayı insanlar, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelmiştir. Rüzgar ...