Now showing items 1-14 of 14

  • Alerjen proteinlerin otomatik sınıflandırılması 

   Eren, Öykü (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Alerjen proteinlerin tanınması ve sınıflandırılması, özellikle son yıllarda sıkça kullanılan genetik değisikliğe uğramıs gıdaların denetlenmesi ve biyo-ilaçların tasarımı açısından büyük önem kazanmıstır. Dünya Sağlık ...
  • Assocıatıng mıcrorna wıth ıts chemotherapy resıstance 

   İğdeli, Muratcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Genes are regulated by several factors including tiny molecules, called microRNAs. This regulation affects several processes in the cell. Recent findings suggest that microRNAs play important role in resistance to certain ...
  • Bütünleştirici modül ağlarıyla gen düzenleme analizi 

   Özcan, Giray Sercan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Gen düzenlemesi karmaşık bir biyolojik olgudur. Bu sürecin güvenilir bir analizi, çok sayıda veri kaynağının kullanımını gerektirir. Bu tezde, Bayes modül ağları kullanılarak transkripsiyon sırası ve transkripsiyon sonrası ...
  • Dizilim verisinden mikroRNA fonksiyon tahmini 

   Tunce, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Gelişen teknolojiyle birlikte bilimsel çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu durum bilimsel çalışmaların sayısını arttırıp, elde edilen sonuçların başka çalışmalarda kullanılma oranını yükseltmiştir. Dolayısıyla kusursuz ...
  • Döküman kategorizasyonu ve imza bölge analizi 

   Cüceoğlu, İlkhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde, taranmış doküman görüntülerinin otomatik analizi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doküman analizinde iki alt problem ele alınmıştır; dokümanların otomatik kategorizasyonu ve doküman üzerinde imza tespiti. ...
  • Experiment Retrieval in Genomic Databases 

   Dede Şener, Duygu (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Genomic data can be found in different formats such as experimental measurements, sequences, networks. Due to the rapid growth of such data in genomic repositories, retrieving relevant experiments has become an important ...
  • Gen ifade tahmini için veri bütünleştirme 

   Bayrak, Tuncay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Canlı formunun sürdürülebilirliğinin temelinde protein sentezi yer almaktadır. Protein sentezinde, insan genomundaki kodlayıcı genleri düzenleyen küçük nükleotid dizilerinin (mikro RNA) ve diğer yönetici genlerin (Transkripsiyon ...
  • Gen ifade veritabanlarında içerik tabanlı arama 

   Hayran, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Büyük ölçekli gen ifade veritabanlarında zaman serisi mikrodizi deneylerinin içerik tabanlı aranması problemi ilk defa bu çalışmada araştırılmaktadır. Probleme bir bilgi geri getirim görevi olarak yaklaşılmış ve bir ...
  • Metaloproteinlerin biyoenformatik analizi 

   Küçükbay, Serkan Remzi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Protein içerisinde bulunan metal iyonları proteinlerin fonksiyonel görevlerini yerine getirebilmesi, yapısı ve kararlılığı için önem arz etmektedir. Bu sebeple, proteinler üzerinde metal ile bağlanma noktalarının yüksek ...
  • MikroRNA deneylerinin bilgi tabanlı temsili ile tıbbi karar destek sürecinin desteklenmesi 

   Çorapcıoğlu, M.Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Tıp teknolojilerinin gelişmesi ile hem kişiselleşmiş tıp yaklaşımı hem de gen ifadelerinin analizlerine yönelik çalışmalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Gen ifadelerinin hastalık teşhisi ve benzer vakaların tespit edilmesi ...
  • MikroRNA veri tabanlarında bil getir-getirimi 

   Açıcı, Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Büyük ve açık veri tabanlarında bulunan biyolojik deneylerin içerik tabanlı geri getirimi biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojide güncel bir problemdir. Ġçerik-tabanlı getirimde genel olarak, herhangi bir deneysel üst-veri ...
  • Müzik üst-veri tahmini için Türkçe şarkı sözü madenciliği 

   Kırmacı, Başar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Müzik geri getirimi, internet ve ilgili teknolojilerin eğlence amaçlı yaygın kullanımı ile birlikte önemli bir problem haline gelmiĢtir. Kullanıcının aradığı Ģarkıya daha kolay ulaĢabilmesi, aradığı Ģarkıya benzer diğer ...
  • Taşınabilir sensörlerden aktivite ve kişi tanıma 

   Erdaş, Çağatay Berke (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   İnsan fiziksel aktivitelerinin ve ilgili aktiviteyi yapan kişinin uzaktan tespiti, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan önemli bir konudur. Bu amaçla giyilebilir hareket sensörlerinin kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. ...
  • Yarı otomatik ders program sistemi 

   Memiş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Çizelgeleme problemleri, belirli zaman aralıklarında kaynak kısıtlarını göz önünde bulundurarak makul bir sekilde atama gerektirir. Üniversiteler için ders programı hazırlama da bir çizelgeleme problemidir. Bu yerlestirme ...