Now showing items 1-1 of 1

    • Sürdürülebilir çimento sektörü endeksi 

      Salbaş, Nilüfer (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Çimento sanayisi 58.681.660 ton CO2/yıl miktarında CO2 salımı ile yüksek ve elektrik tüketimi toplam 7.606.989 MWh ile enerji yoğun bir sektör olmakla birlikte, Türkiye ekonomisine katkısı yadsınamaz durumdadır. Ülkemizdeki ...