Now showing items 1-1 of 1

    • Çok kipli video kavram sınıflandırılması 

      Selbes, Berkay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Çokluortam verileri, İnternet kullanımının artmasıyla, sürekli üretilmekte ve paylaşılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, çokluortam verilerinin büyüklüğü hızla artmakta ve bu verilerin içeriklerini analiz eden otomatik ...