Now showing items 1-3 of 3

  • İş akdinin fesih hakkının sözleşmelerle sınırlandırılması ve cezai şart 

   Karakurt, Barış (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İş ilişkilerinde iş sözleşmesinin ekonomik açıdan zayıf olan taraflarından biri olan işçinin, feshe karşı korunması, işverenin keyfi olarak iş sözleşmesini feshetmesini engellemek için iş sözleşmesinde fesih hakkı kanunla ...
  • İş hukukunda fazla çalışma 

   Yılmaz, Gökşan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, çalışma sürelerinin uygulanmasında esneklik sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. 1475 sayılı İş Kanunu’nun katı düzenlemelerinden çıkılarak oluşturulan 4857 ...
  • Türk iş hukukunda cinsiyet ayrılığı 

   Demir Göksu, İpek (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Geçmişten beri mevcut olan kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik günümüzde de bir sorun olmaya devam etmektedir. Cinsiyetler arası eşitsizliğin önlenmesi amacıyla uygulamada uluslararası sözleşmeler ve direktiflerin çeşitli ...