Now showing items 1-9 of 9

  • Adli uygulamalar için ses içerik analizi 

   Sarman, Sercan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde artan şiddet olayları, adli incelemelerin de önemini artırmıştır. Şiddet olaylarının ardından gerçekleştirilecek olan adli incelemeler esnasında, erişilebilir durumda olan bütün işitsel ve görsel veriler oldukça ...
  • Çok kipli video kavram sınıflandırılması 

   Selbes, Berkay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Çokluortam verileri, İnternet kullanımının artmasıyla, sürekli üretilmekte ve paylaşılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, çokluortam verilerinin büyüklüğü hızla artmakta ve bu verilerin içeriklerini analiz eden otomatik ...
  • Düzenleyici DNA motiflerinin tahmini 

   Yıldız, Kerem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Gen ifadelerini düzenleyen mekanizmaların anlaşılması, moleküler biyolojideki önemli araştırma konularından birisidir. Bu konudaki önemli problemlerden birisi, transkripsiyon (yazım) faktörleri için Deoksiribonükleik ...
  • İnsan sağlığı takibi için giyilebilir sensör verilerinin çok kipli ve füzyon tabanlı analizi 

   Memiş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, sağlık bilişimi alanında, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin, sağlık durumlarının ve günlük aktivitelerinin takibi amacıyla, farklı sensörlerden toplanan verilerden anlamlı bilgilerin elde edilebilmesi için, ...
  • İşitsel sahnelerin tanınması için çevresel ses analizi 

   Küçükbay, Selver Ezgi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Ses verileri, içerisinde birçok ses türünü barındırır ve çokluortam uygulamaları için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada ofis ortamından alınmış 16 ayrık ses olayının (alarm, boğaz temizleme, öksürük, kapı çarpması, çekmece, ...
  • Sayısal video ve çizim verilerinde anlamsal kavramsal tanıma 

   Boyacı, Emel (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Günümüzde çoğul ortam aracı olan video verileri günlük hayatımızda önemli bir rol oynamakta ve eğitim, iletişim, sağlık, eğlence alanlarında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Günlük yaşantıda, anlık paylaşımların ...
  • Ses olayı tanıma ve akustik sahne geri getirimi 

   Başbuğ, Ahmet Melih (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çevresel ses olarak tanımlanan ses olayları içerisinde birçok önemli bilgiler bulunabilir. Bu çözümlenmemiş ses sinyallerinin otomatik sistemler tarafından anlamlı verilere dönüştürülmesi önemlidir. Bunun için otomatik ...
  • Ses sinyallerinde duygu tanıma ve geri erişimi 

   Erdem, Ernur Sonat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Ses sinyalinde duygu tanıma özelikle, görsel bilginin kısıtlı ya da hiç olmadığı durumlarda önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, tam ve genişletilebilir bir ses tabanlı duygu tanıma ve geri erişim çatısı önerilmiştir. Makine ...
  • Video concept classıfıcatıon and retrıeval 

   Ergün Akyüz, Hilal (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Search and retrieval in video content is a trending topic in computer vision. Difficulties of this research topic is two folds; extracting semantic information from structure of video images is not a simple task and ...