Recent Submissions

 • Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların eğitimi ve Avrupalılaşma 

  Şen, Ruhan (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma, Suriyeli mülteci çocukların eğitim ihtiyaçlarını ve Türkiye'nin sunduğu eğitim hizmetlerini analiz ederek, literatürde önemli bir kavram olan Avrupalılaşma çerçevesinde eğitim hizmetlerinin yeterli düzeyde ...
 • Natural gas relations between Russia and European Union an asymmetrical interdependency 

  Yüksel, Bengü (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2020)
  The natural gas relationship between the Russia and the European Union is an important issue affecting the long-term and bilateral relationship of each party. Russia is the party that rich in natural gas reserves and ...
 • Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinin Ukrayna krizi'nden Türkakım'a giden süreçte jeopolitik teorilere referansla incelenmesi 

  Baş, Ayşenur (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma jeopolitik teoriler çerçevesinde Türkiye ve Rusya’nın enerji politikalarını sonuçlarından biri Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı olan 2014’teki Ukrayna Krizi’nden Türk Akım’a doğru giden süreç içerisinde inceleyecek ...
 • Avrupa şüpheciliği ve popülizm ekseninde brexit tartışmaları 

  Öksüz, Hira Zeynep (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2020)
  Bu tezde Avrupa şüpheciliğine dayanan popülizmin Brexit sürecindeki yeri incelenmiştir. Tezdeki temel argümanım, Brexit sürecinde UKIP tarafından yürütülen popülist siyasetin, Birleşik Krallık ve AB arasında diyalogla ...
 • Contradictions of german ordoliberalism and their impact on the european union during the euro crisis 

  Bayülke, Ali Erdem (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2020)
  This thesis sought to look at German economic practices and contrast them with the “guiding principles” of German economic thought, ordoliberalism, which is more commonly labeled the “social market economy”. Thus, the first ...
 • Güvenlikleştirme perspektifinden bir inceleme: Irak’ta Haşdi Şaabi yapılanması 

  Ummuhan, Merve Sevim (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma güvenlikleştirme kavramı üzerinden Irak’ta Haşdi Şaabi yapılanması incelenerek kavramın yapılanma üzerindeki doğruluğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Ülkede özellikle 2003 yılı sonrasında yaşanan değişimleri ...
 • Türk savunma sanayinin politik ekonomisi: Devleti geri getirmek 

  Gümüş, Bahadır (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Ululararası İlişkiler Enstitüsü, 2020)
  Savunma sanayinin politik ekonomisinin ihmal edilmiş bir alan olduğunu söylemek güç olsa da savunma sanayi özelinde devlet ile piyasa arasındaki ilişkinin üretim ilişkileri temelinde açıklanmasının bir ihtiyaç olduğu ...
 • The student movement in Turkey: a case study of the relationship between (re)politicization and democratization 

  Gencoglu, Funda; Bugra Yarkin, Derya (2019)
  One particularly striking aspect of the global waves of social movements is the increasing politicization of youth, including students. Taking this as its starting point, this article discusses what the politicization of ...
 • Avrupa kimliği inşa süreci ve Türkiye - AB ilişkileri 

  Kılıç, Aylin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, 1959 yılında Türkiye‟nin gerçekleştirmiş olduğu ortaklık başvurusu ile Soğuk Savaş dönemi içerisinde başlamıştır. “Güvenlik kaygısının” hakim olduğu bu dönemde taraflar ...
 • Soğuk savaş döneminde İran ve Türkiye'nin dış politikasındaki ittifak tercihleri: Benzerlikler, farklılıkları 

  Altınörs, Mehmet Nur (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Uluslararası ilişkiler ve politikada ittifak önemli bir kavramdır. İki ülke veya ülkeler arasında yapılan ittifak örneklerinin tarih boyunca görülmesine karşın ittifak teorilerinin ortaya atılması ve ilgi görmesi 2.Dünya ...
 • Yeni muhafazakârlar, Irak savaşı ve islamofobi 

  Güler, Muhammed Çağrı (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  ABD’deki Yeni Muhafazakarlara göre; Birleşik Devletler Soğuk Savaştan sonra gücünü korumak için yeni bir düşman yaratmak zorundaydı. İhtiyaç duyulan düşman ise diktatör rejimlerin güvenlikçi dış politika algısıyla tehdit ...
 • Türkiye doğal gaz piyasasının liberalizasyon hedefi özelinde Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri 

  Soruş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Doğal gaz günümüz dünyasında önemli bir enerji emtiası olarak hayatımızın her alanında kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Halihazırda, küresel birincil enerji talebinin %22’si doğal gazdan karşılanmaktadır. Bu nedenle, ...
 • Türkiye'de radikal demokrasi pratiği üzerine: kadın hareketi karşı-hegemonya kurabilir mi? 

  Gündüz, Melisa (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, özünde, Türkiye’de bir karşı hegemonyanın olabilirliği sorusundan hareket etmekte ve bu bağlamda Türkiye’de farklı toplumsal talepler arasında agonistik eklemlenmenin kurulmasıyla ilgilenmektedir. Daha özel ...
 • Nuclear wıll of north korea: An Exceptıonal case of deterrence strategy 

  Koçtaş, Görkem (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2018)
  As being state who gained the most attention from all over the world, North Korea has been one of the unique countries which international system has ever seen. With her sole and unparalleled Juche regime which emphasizes ...
 • Türkiye’de Neoliberal – muhafazakâr politikalara kısmi rızanın serüveni: 2002- 2017 

  Akdemir, Ahmet (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2017)
  Türkiye son 15 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) tek başına iktidarda olduğu, neoliberal politikaların hâkim olduğu ve neoliberal politikaların bir sonucu olarak, işsizlik, özelleştirme, piyasalaştırma, sendikal ...
 • Avrupa Birliği güvenlik ve terör 

  Şahinoğlu, Sinem (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nde terör, terörizm ve güvenliğin araştırılmasıdır. Terörizm, tüm dünyayı şiddet ve korku yayarak tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümünde olduğu ...
 • Ukrayna'nın ulus ve devlet inşa süreci ve küresel güçlerin bu sürece etkisi 

  Benli, Zeynep (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışma bağımsızlık sonrası Ukrayna’nın ulus devlet ve inşa sürecini ve küresel güçlerin bu sürece etkisini jeopolitik kuramlar çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Soğuk Savaş sona erdikten sonra ABD Soğuk Savaşın ...
 • Ulus-Üstü bütünleşmeden ulusal parçalanmaya Avrupa Birliği'ndeki ayrılıkçı hareketler: İskoç ve katalan örnekleri 

  Birlikseven, Bilgin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2016)
  Avrupa Birliği, ortak bir siyaset, kimlik ve benzeri unsurlar üzerinden Avrupa için bir bütünleşme ideali öne sürerken, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya ve Belçika, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel temelli ...
 • Türkiye'de değiştirilen çalışma yaşamı: Ulusal İstihdam stratejisi 

  Saklıca, Emre İlhan (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2016)
  Ulusal İstihdam Stratejisi, Türkiye’deki çalışma yaşamında köklü değişiklikler meydana getirmeyi amaçlayan ve uluslararası kuruluşlar ile sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlanan kapsamlı bir pakettir. Paket, çalışanların ...
 • Understanding and investigating Iran's nuclear ambitions: What causes states to pursue nuclear weapons? 

  Rangarıraı Chıyangwa, Samuel (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler, 2016)
  This thesis focuses on three questions: First, what type of propositions provides a helpful framework to investigate a state‟s nuclear ambition? Secondly, what are the driving forces behind Iran‟s nuclear program. Thirdly, ...

View more