Güncel Gönderiler

 • Server vırtualızatıon for enterprıses and an applıcatıon 

  Milli, Onur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  The popularity of virtualization has increased considerably during the past few decades. One claim that virtualization is not a brand new technology. It is known that the concept of virtualization has its origins in the ...
 • Assocıatıng mıcrorna wıth ıts chemotherapy resıstance 

  İğdeli, Muratcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Genes are regulated by several factors including tiny molecules, called microRNAs. This regulation affects several processes in the cell. Recent findings suggest that microRNAs play important role in resistance to certain ...
 • Performance analysis of uplink throughput wıth changing active set size ın cellular radıo systems 

  Çağdaş Soy, İsmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Genişband Kod Bölmeli Çoklu Giriş, yüksek yukarı yönlü data transferini destekler. Yumuşak geçiş, servislerin devamlılığına ve genişletilmiş kaliteye yardımcı olur. Hücresel ağ performansı yumuşak geçiş parametresine ...
 • Genelleştirilmiş seçici gezgin satıcı problemleri için yeni matematiksel modeller 

  Gürkan Altunsoy, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Oryantiring Problemi (OP) diğer adıyla Seçici Gezgin Satıcı Problemi (SGSP), bir gezginin bir başlangıç düğümünden (merkez, depo) başlayarak, belirli bir maliyet (zaman veya mesafe) kısıtı altında, en yüksek getiriyi ...
 • İvmeölçer sinyallerinin ileri yöntemlerle analizi 

  Pınar, Duygu (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, titreşim analizi için kullanılan ivmeölçerli sinyallerin ürettiği durağan olmayan sinyallerin tanımlanması ve kestirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle ataletsel ölçüm birimi üzerindeki ivmeölçerden her üç eksende ...
 • Orta gerilim elektrik dağıtım sektöründe proje tamamlanma zamanlarının belirlenmesi 

  Şenol, Yeşim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Endüstrilerde elektriğe olan bağımlılığın artması santrallerin herhangi bir gecikme olmaksızın zamanında isletmeye açılmasını zorunlu kılmaktadır. Elektrik tedarikinde yasanması olası bir kesinti, siparislerin zamanında ...
 • Kesikköprü hidroelektrik santrali model türbin tasarımı ve performans iyileştirme analizi 

  Semerci, Deniz Sarper (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Bu tez çalışması kapsamında, Kesikköprü Hidroelektrik Santrali’nde halihazırda çalışmakta olan türbinlerin giriş parametreleri olan debi ve düşü değerleri kullanılarak bir Francis türbini tasarımı gerçekleştirilmiştir. ...
 • Moro refleks ölçümleri için sistem tasarımı 

  Kılıç, Aslıhan Burcu (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Yenidoğanlarda vücut dengesinin aniden bozulmasına karşı ya da aşırı ani uyaranlara karşı istem dışı yapılan koruyucu motor yanıt şeklinde tanımlanan Moro refleksin hiç görülmemesi, zayıf görülmesi veya kaybolması gereken ...
 • Demiryolu araçları temini için teknoloji yönetimi 

  Öz, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Günümüzde Teknoloji Yönetimi (TY) faaliyetleri ve araçları karar vericiler için giderek önem kazanmaktadır. Teknolojilerin temini ve kullanımı sürecinde TY faaliyet ve araçlarının doğru bir şekilde yönetilmesi karmaşık ve ...
 • Güneş enerjisi ile çalışabilecek rijit hava gemilerinin kavramsal tasarımı 

  Gültekin, Ali Serdar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu tezin amacı, güneş enerjisi ile çalışacak sivil amaçlı hava gemilerini uygulanabilirlik ve öngörülebilir ekonomik kısıtlar çerçevesinde araştırmaktır. Bu tez temel olarak iki soru çerçevesinde konuyu ele almaktadır. ...
 • Spor kulüplerinde maç öncesi takım kurma problemi için yeni karar modelleri: Voleybol kulubü uygulaması 

  Budak, Gerçek (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Spor kulüplerinde maç öncesi takım kurma problemi, antrenörün maçı kazanmak için kadroda yer alan oyuncuların içerisinden sahada konumlandırılmış mevkilere oyuncu atama problemidir. Son yıllarda, hızla büyüyen spor ...
 • Optımızed weıghted ensemble classıfıer for ıntrusıon detectıon applıcatıon 

  Özgür, Atilla (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Computer and communication systems become the foundations of modern life. With the advances in the Internet, usage of these systems increases and intrusions against these systems increases too. Therefore, finding and ...
 • Otobüslerde pnömatik sistemlerin ölçümü, kontrolü ve değerlendirilmesi 

  Kaynak, Bahadır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Otobüslerin bazı kritik sistemleri pnömatik olarak çalışmaktadır. Üretilen tüm araçların fren, süspansiyon ve kapılarında pnömatik sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin güvenli ve verimli çalışabilmesi için hava ...
 • Bir sistem tasarım ve üretim firmasında eş zamanlı mühendislik uygulaması 

  Yavuz, Gizem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Bu tez çalışmasında orta ölçekli savunma sanayi firması olan Akana Mühendislik A.Ş' de bir tasarım projesinde eş zamanlı mühendislik uygulaması gerçekleştirilmiştir. Firmada kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) uygulanarak hangi ...
 • İçerik tabanlı görüntü erişiminde öznitelik füzyonu 

  Soysal, Ömürhan Avni (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, içerik tabanlı görüntü erişim problemlerinin çözümünde tercih edilen tanımlayıcılardan en yaygın olarak kullanılan SIFT (Scale Invariant Feature Transform), SURF (Speeded-Up Robust Features) ve ORB'nin ...
 • Bilgisayarla görü tabanlı satranç oyunu izleme sistemi 

  Koray, Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada satranç müsabakalarındaki hakemlerin karar verme sürecine destek olabilecek, müsabaka boyunca yapılan hamleleri tespit edebilen ve tespit ettiği hamleleri yorumlayabilen gerçek-zamanlı bir bilgisayarla görü ...
 • Bir fabrikada satış miktarının bulanık doğrusal ve karesel model ile tahmini 

  Ay, Selin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Satış tahmini, bir ürün veya hizmetin gelecek dönemler için talebinin gerçekliğe en yakın şekilde ve minimum hata ile öngörülmesidir. Günümüzde satış tahminleri özellikle büyük üretim ve hizmet veren firmalar için hayati ...
 • Lazer ışını ile işaretlenen hareketli cisimleri hedefe kitlenerek izleyen sistem 

  Güner, Evrim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, lazer ışını ile işaretlenen hareketli cisimleri hedefe kitlenerek izleyen sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistem, görüntü işleme tekniklerini uygulayan kısmı bilgisayar, kamerayı görüntü izleme ...
 • Küçük ve orta ölçekli firmalar için dış ticaret performans faktörlerinin değerlendirilmesi: Ankara ivedik osb için bir durum analizi 

  Apaydın, İrem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Ülkemizde son on yılda gerçekleşen ekonomik gelişmelere paralel olarak dış ticaret hacmi ve bağlantılı olarak cari işlemler dengesindeki açık günümüzde ülkemizin en önemli ekonomik unsurlarından biri haline gelmiştir. ...
 • Video concept classıfıcatıon and retrıeval 

  Ergün Akyüz, Hilal (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Search and retrieval in video content is a trending topic in computer vision. Difficulties of this research topic is two folds; extracting semantic information from structure of video images is not a simple task and ...

Daha Fazla