Now showing items 67-86 of 319

  • Deep learning for biological sequences 

   Paker, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Nowadays, with the increase in biological knowledge, the use of deep learning in bioinformatics and computational biology has increased. Newly, deep learning is widely used to classify and analyze biological sequences. In ...
  • Demiryolu araçları temini için teknoloji yönetimi 

   Öz, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde Teknoloji Yönetimi (TY) faaliyetleri ve araçları karar vericiler için giderek önem kazanmaktadır. Teknolojilerin temini ve kullanımı sürecinde TY faaliyet ve araçlarının doğru bir şekilde yönetilmesi karmaşık ve ...
  • Derecelendirilmiş kompozit malzemeden rüzgar türbin kanadı tasarımı ve teknik bilgi paketi hazırlanması 

   Özdil Kaçan, Yelda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Sınırsız ve temiz bir kaynak olan rüzgar enerjisi, son yıllarda alternatif enerji kaynakları arasında ilk sırayı almaktadır. Rüzgar türbinlerinin operasyonel performansı, seçilen kanat profillerine ve kullanılan malzemeye ...
  • Derin öğrenme ağları kullanılarak protein metal bağlanma yerlerinin analizi 

   Haberal, İsmail (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Proteinler çevrelerinde bulunan metal iyonlarıyla kuvvetli bağlar oluşturarak katlanırlar ve üç boyutlu yapılarına ulaşırlar. Proteinlerin üç boyutlu yapısı, hücre içerisinde hangi yaşamsal fonksiyonu yerine getirdiğini ...
  • Derin öğrenme teknikleri kullanılarak kemik kırığı tespiti ve sınıflandırması 

   Açıcı, Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Proksimal femur kırıklarının özellikle yaşlı nüfusu etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Önümüzdeki yıllarda artan nüfusla birlikte vaka sayısının ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir. Femoral kırıkların ...
  • Ders videolarının içerik tabanlı erişimi 

   Ağzıyağlı, Veysel Sercan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İnternet teknolojisinin ve içerik sağlayıcıların artmasıyla birlikte tüm dünyada ders videolarında da diğer videolarda olduğu gibi büyük bir artış gerçekleşmiştir. Covid 19 salgınının dünyayı etkisi altına alması hem ...
  • Design and analysis of a hydro-pneumatic suspension system 

   Tuç, Can Kutay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Suspension systems are generally one of the most critical components for the ride dynamics and comfort performance of a vehicle. Also, off road performance and mobility of the high tonnage vehicles directly depend on the ...
  • Detection of resistance to pyrethroid and neonicotinoid insecticides in the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

   Erdogan, Cem; Velioglu, A. Sibel; Gurkan, M. Oktay; Denholm, Ian; Moores, Graham D. (2021)
   In Turkey as elsewhere, control of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hemiptera: Aleyrodidae), relies extensively on the use of insecticides, which can promote the development of insecticide ...
  • Development of a decision support system for purchasing of dental implants 

   Özdiler Çopur, Funda G. (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Most attractive treatment option for the replacement of missing teeth is Dental implants. Dental implantation is a very troublesome process since there are a lot of factors affect the success of implantation. While some ...
  • Dismorfik hastalıkların görüntü analizi ile ayırt edilmesi 

   Sipahi, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Dismorfiğin kelime anlamı insanın doğuştan şekil bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Dismorfik otozomal kromozom hastalıkların günümüzde en sık rastlanan sendromu trizomi 21 yani down sendromudur. Bu nedenle down sendromunun ...
  • Diyalizde kullanılan arter-ven setlerinde nötrosofik regresyon analizi ile hatalı ürün miktarı tahmini 

   Çetinkaya, Serenay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Böbrek vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırma, asit baz dengesini düzenleme gibi işlevlerini yerine getiremez ise böbrek hastalıkları oluşmaya başlar. Küresel bir sorun haline gelen böbrek yetmezliğinde, ilerlemeyi ...
  • Dizilim verisinden mikroRNA fonksiyon tahmini 

   Tunce, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Gelişen teknolojiyle birlikte bilimsel çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu durum bilimsel çalışmaların sayısını arttırıp, elde edilen sonuçların başka çalışmalarda kullanılma oranını yükseltmiştir. Dolayısıyla kusursuz ...
  • Doğalgaz gaz kombine çevrim santrali portföyü işletme optimizasyonu 

   Dengiz, Asiye Özge (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Türkiye’de enerji sektörü, önemli ve ilgi çekici bir sektör haline gelmiştir. Sektörün bu denli gelişiminde 2001 yılından başlayan serbestleşme hareketleri, enerji piyasasındaki rekabet, ekonominin gelişmesi, artan talep ...
  • Döküman kategorizasyonu ve imza bölge analizi 

   Cüceoğlu, İlkhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde, taranmış doküman görüntülerinin otomatik analizi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doküman analizinde iki alt problem ele alınmıştır; dokümanların otomatik kategorizasyonu ve doküman üzerinde imza tespiti. ...
  • Dünyada ve Türkiye'de benzetim kullanım analizi: Türkiye için bir değerlendirme 

   Başar, Ayşe Ceyda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Benzetim modelleme tekniği, sağlık sektörü, askeri sistemler, enerji sistemleri, iletişim, ulaştırma gibi daha birçok sistemin analizinde ve tasarımında yaygın bir şekilde güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar ...
  • Düşük maliyetli 3 boyutlu biyo yazıcı tasarlanıp gelistirilmesi 

   Kul, Hasan Hüseyin (2021)
   Sanal ortamda tasarladığımız bir ürünü gerçeğe dönüştürmemizi sağlayan ya da hali hazırda var olan nesnelerin bire bir kopyalarını oluşturmamızı sağlayan cihazlar 3 boyutlu yazıcılardır. Günümüzde hızla yaygınlaşan bu ...
  • Düzenleyici DNA motiflerinin tahmini 

   Yıldız, Kerem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Gen ifadelerini düzenleyen mekanizmaların anlaşılması, moleküler biyolojideki önemli araştırma konularından birisidir. Bu konudaki önemli problemlerden birisi, transkripsiyon (yazım) faktörleri için Deoksiribonükleik ...
  • Dısturbance rejectıon and attıtude control of quadrotor wıth log 

   Akyol, Pınar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   This thesis is about mathematical modelling, control design of a quadrotor and stating the differences between Gausissan white noise and Wind Shear turbulence. Quadrotor has four rotors and flies through the generated ...
  • e-Hastane sistemlerinin incelenmesi ve Java teknolojileri ile e-hastane uygulaması geliştirilmesi 

   Elibol, M. Çağrı (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bir hastanenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde ...
  • Effects of Repair Techniques on Mechanical Performance in Composite Materials 

   Karaduman, Beyza Naz (Başkent Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Günümüzde kompozit malzeme kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve giderek de artmaktadır. Mukavemet ve hafiflik oranı avantajına sahip olan bu malzemeler, özellikle havacılık sanayi ve otomotiv sektöründe büyük önem kazanmıştır. ...