Now showing items 114-133 of 319

  • Gaz sensörlerinde çok değişkenli kalibrasyon yöntemlerinin incelenmesi 

   Ergün, Gülnur Begüm (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Gaz sensörlerinin uzun süreli kullanıldığı elektronik burun (e-nose) uygulamalarında, sensörler üzerinde istenmeyen bir sapma (drift) etkisi meydana gelir. Bu etki verilerin analizinde çok etkin olup ölçüm sonuçlarının ...
  • Geleneksel el sanatlarının yapım süreçlerinin belgelenmesinde sistematik süreç modellerinin kullanılması: Mimari kündekâri örneği 

   Kılıç, Gülizar Büşra (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Toplumların geçmişinden izler taşıyan somut olmayan kültürel miras ögeleri, günümüzde yaşanan küreselleşme sonucunda kaybolma tehlikesi yaşamaktadır. Bu durumun sonucu olarak, somut olmayan kültürel miras kapsamındaki ...
  • Gen ifade tahmini için veri bütünleştirme 

   Bayrak, Tuncay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Canlı formunun sürdürülebilirliğinin temelinde protein sentezi yer almaktadır. Protein sentezinde, insan genomundaki kodlayıcı genleri düzenleyen küçük nükleotid dizilerinin (mikro RNA) ve diğer yönetici genlerin (Transkripsiyon ...
  • Gen ifade verileri ile işlemsel kanser sınıflandırılması 

   İdil, Namık Barış (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü, 2009)
   Son yıllardaki bilgisayar teknolojilerinde elde edilen gelismeler, özellikle islemci gücünün artması, önceleri gerçeklestirilebilen sade, dogrusal modeller yerine fiziksel ve gerçek olayları daha iyi yansıtan; ama daha ...
  • Gen ifade veritabanlarında içerik tabanlı arama 

   Hayran, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Büyük ölçekli gen ifade veritabanlarında zaman serisi mikrodizi deneylerinin içerik tabanlı aranması problemi ilk defa bu çalışmada araştırılmaktadır. Probleme bir bilgi geri getirim görevi olarak yaklaşılmış ve bir ...
  • Gender recognition and age estimation based on human gait 

   Berksan, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   In this study, the feasibility of Convolutional Neural Networks (CNN) for gait based gender recognition and age estimation problems were investigated. For this purpose, different networks were evaluated and a basis was ...
  • Genelleştirilmiş seçici gezgin satıcı problemleri için yeni matematiksel modeller 

   Gürkan Altunsoy, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Oryantiring Problemi (OP) diğer adıyla Seçici Gezgin Satıcı Problemi (SGSP), bir gezginin bir başlangıç düğümünden (merkez, depo) başlayarak, belirli bir maliyet (zaman veya mesafe) kısıtı altında, en yüksek getiriyi ...
  • Genelleştirilmiş takım oryantiring problemi için yeni matematiksel modeller 

   Ulu Gökalp, Ezgi Gül (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Takım Oryantiring Problemi (TOP) belirli sayıda gezginden (m) oluşan bir takımın başlangıç noktasından başlayarak verilen zaman kısıtı altında en yüksek getiriyi sağlayan müşterilere uğrayarak başlangıç noktasına dönen ...
  • Genelleştirilmiş yayılma problemi için karma çözüm yöntemi 

   Genç, Yiğit Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bu çalışmada, günümüzde şebeke tasarım problemlerinde kullanılan Genelleştirilmiş Yayılma Problemi için yeni sezgisel çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Genetik Algoritma, Tavlama Benzetimi ve Kuş Sürüsü Algoritmasına ...
  • Genomik Veri Tabanlarında Metin Tabanlı Deney Geri Getirimi 

   Başak, Selen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Genomik veriden biyolojiksel bilginin çıkarımı biyoinformatik alanında oldukça önemlidir. Genomik veri deneysel ölçümler, sekans verileri, network olmak üzere farklı veri formatlarında saklanmaktadır. Bu veri yapılarının ...
  • Gerçek zamanlı görev zamanlayıcı metotlarının uzay araçları simülasyonları üzerinde karşılaştırılması 

   Güllüoğlu, Mehmet Emin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde gerçek zamanlı gömülü sistem uygulamaları önemli rol oynamaktadır. Uydular ise uzay çevresel şartlarına dayanıklı gerçek zamanlı gömülü uygulamalardır. Ticari veya askeri bir uydu projesi yaklaşık üç yüz milyon ...
  • Gezgin robotlarda eş anlı haritalama ve konum belirleme 

   Alp, Orkun (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Otonom gezgin robotlar görevlerini yerine getirmek için gezinim sırasında öncelikli olarak konumlarını belirlemelidir. Robot konumunun belirlenmesi odometrik veriler, algılayıcı ölçümler ve harita bilgilerinin ...
  • Giyilebilir sensörlerle nesnel ağrı değerlendirme 

   Erdoğan, Burak (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Ağrı, doku hasarıyla bağlantılı hoş olmayan bir his ve duygusal bir deneyimdir. Amacı vücudun reaksiyona girmesine izin vermek ve daha fazla doku hasarını önlemektir. Yorumlamak için sinir lifleri aracılığıyla beyne bir ...
  • Giyilebilir sensörlerle sağlık izleme 

   Aşuroğlu, Tunç (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Teknolojinin gelişmesiyle birlikte verinin toplanması, saklanması ve işlenmesi yaygınlaşmış ve bu sebepten giyilebilir sensör teknolojisi günlük hayatımızda gitgide popülerleşmeye başlamıştır. Giyilebilir sensörler ve ...
  • Görsel estetik analizi 

   Kurt, Onur Deniz (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Görsel Estetik Analizi bir görseldeki beğeni noktalarının bulunması ve değerlendirilmesinin yapıldığı faaliyetler bütünüdür. Günümüzde sosyal medya platformlarının (Instagram, Facebook, Flickr vb.) yaygınlığını arttırması ...
  • Görüntü iletiminde wavelet tabanlı rastgele permütasyon ile bir ifreleme metodu geliştirilmesi 

   Demirci, Kenan Tuğkan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada; özellikle savunma sanayi alanında görüntü aktarımı esnasında, daha güvenli iyi bir şifreleme ile bilgi aktarımının vektör sağlanması hedeflenmiştir. Bu çalışma sırasında farklı renk yoğunluklarına sahip ...
  • Görüntü mozaikleme ile panoramik görüntü üretimi 

   Varol, Ahmet Hamdi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Görüntü mozaiği aynı sahneye ait sıralı görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir panoramik görüntüdür. Bu yöntem esas olarak haritalama uygulamaları, insansız hava araçlarından alınan görüntülerin değerlendirilmesi ...
  • Görünür ışığa duyarlı ag taşıyıcılı – CMC/MA/ODA-MMT’nin AgNP üretimini aktive eden kompakt sistem tasarımı ve üretilen nanokompozitin antimikrobiyal analizi 

   Çıkmaz Hoca, Helin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Gümüş nanopartiküllerin antimikrobiyal olarak kullanılma çalışmaları son yıllarda giderek artmaktadır. Bu nedenle çeşitli gümüş (Ag) taşıyıcılı polimer yapıları oluşturulup, farklı yöntemler ile gümüş nanopartikül (AgNP) ...
  • GSM 900 bandında komşuluk ilişkilerini kullanarak optimal frekans planlama 

   Kavlak, Hakan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   GSM sisteminde, iletişim tekniğinin temelini oluşturan zaman bölmeli çoklu erişim modeli ve mevcut frekans bandı kullanılarak ancak sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verilebilir. Kullanıcının artması ile havada bulunan ...
  • Güneş enerjisi ile çalışabilecek rijit hava gemilerinin kavramsal tasarımı 

   Gültekin, Ali Serdar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezin amacı, güneş enerjisi ile çalışacak sivil amaçlı hava gemilerini uygulanabilirlik ve öngörülebilir ekonomik kısıtlar çerçevesinde araştırmaktır. Bu tez temel olarak iki soru çerçevesinde konuyu ele almaktadır. ...