Now showing items 1-1 of 1

    • 5G İşaretleri kullanılarak bilişsel pasif radar ile dron tespiti 

      Akbıyık, Baran (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
      Bu yüksek lisans tezinde, 5. Nesil Yeni Radyo haberleşme işaretleri kullanılarak geliştirilen Bilişsel Pasif Radar ile dron ve insan hedef tespiti ve sınıflandırması yapılmıştır. Yapılan çalışmada, Destek Vektör Makinesi, ...