Now showing items 1-20 of 338

  • 19. Yüzyıl İzmir levantenleri ve kent morfolojisine etkisi üzerine bir inceleme 

   Gürhan, İlayda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2022)
   19. yüzyıl İzmir kentinde Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Levantenler gibi farklı etnik gruplar barınmaktadır. Bu farklı etnik gruplar kimlik yapıları ve kökenleriyle asimile olmadan varlıklarını sürdürmüşler, kent ...
  • 2 Boyutlu (2D) ve 3 boyutlu (3D) full hd laparoskopi sistemleri için eğitim fantomu tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

   Başboğa, Özhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Laparoskopik cerrahi günümüzde açık cerrahiye oranla minimal ınvazif cerrahi yöntemler kullanması, hastanın kısa sürede iyileĢmesi ve hasta konforu için yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Laparoksopi sistemlerinin ...
  • 5G İşaretleri kullanılarak bilişsel pasif radar ile dron tespiti 

   Akbıyık, Baran (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu yüksek lisans tezinde, 5. Nesil Yeni Radyo haberleşme işaretleri kullanılarak geliştirilen Bilişsel Pasif Radar ile dron ve insan hedef tespiti ve sınıflandırması yapılmıştır. Yapılan çalışmada, Destek Vektör Makinesi, ...
  • 65 Yaş ve üzeri kişilerde sensörinöral işitme kaybının, video baş itme testi bulguları ile karşılaştırılması 

   Köseoğlu, Hasibe (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   AMAÇ: Çalışmamızın amacı 65 yaş ve üzeri bireylerde sensörinöral işitme kaybını video baş itme testi bulguları ile değerlendirmek. GEREÇ- YÖNTEM: Hastalar vHIT kazanç değerlerinin yaş ile ilişkisinin değerlendirilmesi ...
  • Adli uygulamalar için ses içerik analizi 

   Sarman, Sercan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde artan şiddet olayları, adli incelemelerin de önemini artırmıştır. Şiddet olaylarının ardından gerçekleştirilecek olan adli incelemeler esnasında, erişilebilir durumda olan bütün işitsel ve görsel veriler oldukça ...
  • AFDX (Avionics full duplex switched ethernet) network simulation and performance analysis 

   Peşkircioğlu Gökçe, İpek (Başkent Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2022)
   AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet) also known as ARINC 664 Part 7 is a leading ethernet-based avionics data network used for safety-critical applications having real-time requirements with dedicated bandwidth ...
  • Afet durumunda insani yardım faaliyetlerinin modellenmesi: Sahra hastanesi için Ankara’da yer seçimi 

   Barutçu, İnanç (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Türkiye özellikle depremler açısından riskli olarak sınıflandırılan bir bölgede yer almakta ve yakın geçmişte meydan gelen depremler önemli ölçüde can kayıplarına ve maddi hasara sebebiyet vermiştir. Dolayısı ile afetlerden ...
  • Akciğer grafiklerinde nodül gelişiminin izlenmesi 

   Engin, Muharrem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmada akciğer grafilerinden nodüllerin gelişimlerini otomatik olarak tespit eden bir sistem önerilmiştir. Akciğer nodülleri yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Nodüller, tomografi gibi nispeten daha riskli ya ...
  • Akut miyokard hasarının troponin biyosensör ile ölçülmesi 

   Haberal, Orhan Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Koroner kalp hastalıkları Türkiye’de yetişkinlerde ölüm oranının en yüksek olduğu hastalıklardan biridir. Özellikle kardiyopulmoner bypass ameliyatı sonrası hastalarda miyokard enfarktüs riski oldukça yüksektir. ...
  • Akıllı şehirler üzerine sistemik bir literatür taraması ve akıllı şehirlerde endüstri mühendisliği uygulama alanları 

   Barutçu, Burcu (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   21. yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesi ve yeni iş olanaklarının ortaya çıkması nedeniyle kırsal alanlardan şehirlere hızlı bir göç dalgası başlamış ve bu durum mega kentlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak plansız ...
  • Akıllı ulaşım sistemleri üzerine bir sistematik literatür taraması 

   Güven, Ali Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Akıllı şehirler, sakinlerini dijital topluluklara dönüştüren ve onların hayatını her yönden kolaylaştıran bir anlayışla hızla gelişmektedir. Akıllı şehirlerin en önemli parçası olan akıllı ulaşım sistemleri (AUS), herkesin ...
  • Alerjen proteinlerin otomatik sınıflandırılması 

   Eren, Öykü (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Alerjen proteinlerin tanınması ve sınıflandırılması, özellikle son yıllarda sıkça kullanılan genetik değisikliğe uğramıs gıdaların denetlenmesi ve biyo-ilaçların tasarımı açısından büyük önem kazanmıstır. Dünya Sağlık ...
  • Aliev-panfilov modeli kullanarak kalbin elektriksel aktivitesinin 3-boyutlu simülasyonu 

   Cunedioğlu, Uğur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Kalbin elektriksel aktivitesi ile ilgili veriler kalbin fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Kalbin elektriksel aktivitesinin araştırılmasında deneysel ölçüm yöntemleri en çok kullanılan yöntemler olmalarına ...
  • Analysis of Cryptocurrencies 

   Ulusoy, Görkem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   During recent years Cryptocurrencies is one of the exciting discussion topics. Unfortunately, there is not yet a reliable reference on this topic. During this study cryptocurrencies will be investigated including their ...
  • Anjiyografi görüntülerinde damar daralmalarının evrişimsel sinir ağı yöntemi kullanılarak belirlenmesi 

   Demir, Ahmet Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Koroner arter hastalığı (KAH) dünya genelinde en sık görülen kalp hastalığı türüdür. Kardiyovasküler hastalıklar genellikle kalp krizi, anjina veya inmeye yol açabilecek daralmış veya tıkanmış kan damarlarını içeren koşulları ...
  • Ankara'da 1970 - 2000 yılları arasında rock müzik icra mekânları 

   Sendogan, Omer Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
   Ankara’da Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan dönemde tasavvur edilen modem yaşam çeşitli etkinlikler ve bu etkinliklere karşılık gelen mekânlar ile desteklenmiştir. Kültürel olarak ‘vitrin’ olma özelliği taşıyan müzik, ...
  • Aralıklı talep tahmin modellemesi 

   İpek, Necdet Kunter (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tahminleme ya da öngörüleme, bugünden geleceğe ışık tutarken bize en önemli yol göstericidir. Yüksek verimli bir öngörüleme aynı zamanda yüksek verimli bir fabrika anlamına gelmektedir. Bu noktada üretimi yapılacak olan ...
  • Arıma ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak hibrit tahmin modeli geliştirilmesi 

   Ateşonğun, Ahmet Adil (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Zaman serileri tahmini, temel veri özellikle doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenler içeriyorsa karmaşık bir işlemdir. Bu çalışmada, doğrusal bir metot olan Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) ve doğrusal olmayan ...
  • Arıza ve tamir durumunda sistem güvenilirliği: Genetik ve memetik algoritmalar 

   Uzuner Şahin, Merve (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   İleri teknolojiye sahip sistemlerin, örneğin iletişim, elektronik, uzay sistemleri gibi modern mühendislik sistemlerinin, giderek karmaşıklaşan yapısı ve işleyiş süreçleri, bu sistemlerin daha etkin bir şekilde ...
  • Askeri araçlarda süspansiyon sistemi krom kaplama çap ölçümü bulanık süreç kontrolü 

   Akalın, Yeşim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Askeri araçların kullanım alanları bakımından zorlu arazi koşullarına dayanıklı olabilmeleri için etkili, kullanışlı ve aracı yol şartlarında aldığı darbelerden koruyabilecek yağ içeren süspansiyon sistemlerine sahip ...