Now showing items 1-1 of 1

    • Septum deviasyonu olan hastalarda multifrekans timpanometri bulguları 

      Güldüz, Murat (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
      Literatürde, klasik timpanometri performansının orta kulak akustik özelliklerini değerlendirmede yeterli olup olmadığı tartıĢılmaktadır. Klasik timpanometriler de sıklıkla 226 Hz, prob ton kullanılmaktadır. Çoklu ...