Now showing items 21-40 of 339

  • İlgili rekabet kurulu kararları ışığında çimento sektöründe rekabet sınırlamaları 

   Ciba, Çetin Okan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada, ülkemiz çimento sektöründeki rekabet sınırlamaları, rekabet hukukunda yer alan temel kavramlar ve ilgili Rekabet Kurulu kararları ısıgında incelenmistir. Çalısmada ilk olarak çimento ürününün özellikleri, ...
  • Destinasyon imajı ve Trabzon yöresine dönük bir çalışma 

   Yaraşlı, Göker Yarkın (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada temel amaç; destinasyon, imaj ve destinasyon imajı kavramlarını tanımlayarak bu kavramlarla ilgili yapılan bilimsel çalısmalar ısıgında bir bütünlük saglamak ve turizm pazarlamasında çok önemli olan ...
  • Konservatuvar şarkıcılık lisan programlarında solfej eğitiminde izlenen kaynak ve yöntemlerin analizi 

   Yazan, Evren İdil (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu arastırma, Konservatuvar Sarkıcılık Lisans Programlarında Solfej Egitiminde zlenen Kaynak ve Yöntemlerin Analiz edilmesi amacıyla yapılmıstır. Arastırmanın evreni, programlarında ses egitimi olan konservatuvarlardı ...
  • Bağlam kapsamında örgütler arası ağ düzenekleri dayanıklı ev aletleri sektörü örneği 

   Sözen, Hulusi Cenk (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Örgütlerin kendilerine fayda yaratmak amacıyla diğerleriyle ne tip ağ ilişkileri kuracakları ve bu amaçla yapı içerisinde kendilerini nasıl konumlandıracakları gibi sorular, örgüt kuramı alanında tartışmalara neden ...
  • Evlilik birliğinin hakimin müdahalesi yoluyla korunması 

   Şenyuva, Ardahan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   İnsan hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren aile içerisinde yaşamaya başlar ve yaşamının büyük bölümünü aile içerisinde sürdürür. Toplumsal yaşama aile içerisinde aldığı eğitim ve terbiye ile dahil olur. Aile, taşıdığı ...
  • Bir meslek ördütünün kurumsal değişimdeki yeri : Türkiye sağlık alanı örneği 

   Aksoy, Beyhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısma, bir meslek örgütünün içinde bulundugu örgütsel alandaki degisimlerle etkilesimine odaklanmaktadır. Çalısmada bu amaca dönük olarak, meslek örgütünün alanın farklı düzlemlerindeki degisimlere ne tür eylemlerle ...
  • FIDIC standart kuralları'na göre hazırlanan milletlerarası inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim 

   Kodakoğlu, Mehmet (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   nsaat sektörünün milletlerarası rekabete açılması ve özellikle kalkınmakta olan ülkelerde gerçeklesen büyük insaat projeleri, gerek malî kaynak temini gerek teknolojik yetersizlik bakımından, farklı devletlere mensup ...
  • Elektrik sektörünün hukuki yapısı ve rekabet hukuku açısından hakim durumun kötüye kullanılması 

   Kalender, Emre (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Elektrik endüstrisinde geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve son yıllarda tüm dünya geneline yayılan reform hareketi beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir. Bu sorunlardan bir tanesi de rekabeti bozucu ...
  • Marka Tescilinden doğan hakların tüketilmesi ilkesi ve istisnaları 

   Karakurt, Yasemin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle ...
  • Kurumsal sosyal sorumluluk : Vestel örneği 

   İbişoğlu, Aylin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Son yılların en gözde konularından biri olan kurumsal sosyal sorumluluk, örgütlerle paydasların beklenti ve çıkarlarının, dengeli bir biçimde karsılanmasını öngörmektedir. Bu konuyla ilgili literatürde pek çok çalısma ...
  • Lirin tarihi: Eski ön asya ve yunan uygarlıklarında kullanılan lirlerin karşılaştırılması 

   Helvacı, Zeynep (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Türkiye’de müzik arkeolojisi çalısmalarının son derece yetersiz olduğu düsüncesinden yola çıkılarak gerçeklestirilen ve lirin tarihini ele alan bu arastırmanın konusu, müzik ve kültür tarihindeki önemleri nedeni ile eski ...
  • Rekabetin sınırlanmasının özel hukuk alanındaki sonuçları 

   Taşpınarlı, Caner (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada Rekabetin Korunması Hakkında Kanun besinci kısmını olusturan “Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” tazminat ve geçersizlik baslıkları altında incelenmis ve ülkemizde uygulama alanı ...
  • Telekomünikasyon alanında rekabet hukuku açısından hakim durumun kötüye kullanılması 

   İmirlioğlu, Dilek (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Serbest piyasa ekonomisinin var oldugu ülkelerde rekabetin gerekliligi tartısılmazdır. Rekabet, tesebbüsleri daha kaliteli ve daha düsük fiyatlarla rakiplerinden daha fazla ürün ve hizmet sunmaya yönelten bir süreçtir. Bu ...
  • Türk operası'nin gelişim süreci 

   Ertekin, Sibel (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bugün ülkemizde operada bulunulan noktanın sebeplerine göz atılacak olursa, yani seyircisinin belli bir kitleden olustugu düsünülürse bunun bir problem oldugunu inkar etmek güçtür. Dolayısıyla bu problemi yadsıyıp köklerine ...
  • Türkiye'nin 150 yıllık borç serüveni (1855-2005) 

   Aşçı, Hatice Bahar (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu tez çalısması; baslangıcından 2005 yılına kadar Tükiye’nin borçlarını 150 yıllık bir bütün olarak analiz etmektedir. Baslangıç noktası olarak Osmanlı Devleti’nin 1854’te Kırım Savası’nda aldıgı ilk dıs borçlanma ...
  • Genç Türk bestecilerinin eser yaratma süreçlerinde kullandıkları ritimsel elemanlar 

   Bulut, Muzaffer Özgü (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Çalışmanın amacı, genç Türk bestecilerinin besteleme sürecinde ritmik yapı oluşturmaya, icraya ve dinleyiciye ilişkin yaklaşımlarını çeşitli açılardan belirlemektir. Bu bağlamda çok sayıda Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecisi”, ...
  • Motorlu taşıtlar sektöründe rekabet sınırlamaları 

   Erakman, Göksu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin lokomotif sektörlerinden birisi olarak görülen Motorlu Taşıtlar Sektöründe rekabetin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle ...
  • Türk iş hukukunda belirli süreli iş sözleşmelerinin haksız feshi 

   Taşkın, Şükriye Esra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Belirli süreli is sözlesmeleri, sözlesmenin sona erme tarihinin taraflarca önceden belirlendiği sözlesmelerdir. Đs Kanununda getirilen özel düzenleme gereği, bu tür sözlesmeler ancak belirli süreli islerde veya belirli ...
  • Diz osteoartriti için maliyet yarar analizi 

   Yumuşak, Mehmet Erhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışmanın amacı osteoartrit tedavisinin devlete ve hastaya olan tedavi maliyetini hesaplamak, tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalitelerindeki farklılıkları ortaya koymak, yaşam kalitesini sayısallaştırarak QALYs ...
  • Konut finansmanında ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler ve Türkiye uygulaması 

   Dönmez, İbrahim (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Konut finansman sistemi birincil piyasada kredi verenler ile bu kredilerin mevduatlarla veya menkul kıymetleştirilerek ipoteğe dayalı veya ipotek teminatlı menkul kıymetler yoluyla sermaye piyasalarından fonlandığı ikinci ...