Now showing items 646-665 of 907

  • Sağlık kurumları işletmeciliği Lisans programlarının müfredatlarının incelenmesi 

   Dalkılıç, Sema (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Sağlığın ve dolayısıyla sağlık kurumlarının hayatımızdaki yeri tartışılamayacak kadar önemlidir. Tek amacı insan hayatı olan sağlık kurumlarını diğer işletmelerden ayıran birden fazla özelliği vardır. Bu özelliklerden ...
  • Sağlık sektöründe reklam 

   Aygün, Ezgi (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Reklâm anlayışı insanlar arasında değiş tokuşun yani modem tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuştur. 20. yy’da büyük bir hızla gelişme kaydeden reklâmlar, radyo ve sonrasında televizyonların kullanılmaya ve yaygınlaşmaya ...
  • Sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetleri finansmanına ve sunumuna yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi 

   Kaya, Neval (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışmanın amacı, sağlık yöneticilerinin reform çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan mevzuat ve uygulama değişiklikleri konusundaki farkındalıkları ile bilgi düzeylerini ölçmek ve sağlık hizmetleri finansmanı ve ...
  • Sağlıklı beslenme takıntısı’nın algılanan iş yeri yemek hizmet kalitesi üzerine etkisi Ankara’da sağlık çalışanları üzerine bir araştırma 

   Kavacık, Sümeyye (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu araştırma sağlıklı beslenme takıntısının algılanan işyeri yemek hizmet kalitesine etkisini belirlemek üzerine Ankara’da özel bir hastanede çalışan sağlık personeline yapılmıştır. Çalışma Eylül 2020 –Ekim 2020 tarihleri ...
  • Sanal müze yönetimi kapsamında gönüllülük programı: “Müze kumbaram” örneği 

   Daloğlu, Ali Armağan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Pandemi ile dünya üzerinde hâkim olan tartışmalı yeni normal tanımları içerisinde en fazla etkilenen kültürel miras alan çalışmaları ve işletmeleri içerisinde bulunan müzelerdir. Müzelerin dijitalleşme dönemlerini bu ...
  • Savaşta çocuk imgesinin sinema ve edebi eser bağlamında metinlerarası analizi: Çizgili pijamalı çocuk örneği 

   Büyükyavuz, Ayşenur (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   1933 yılında Almanya’da Adolf Hitler liderliğinde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi iktidara gelmiştir. Nazi ideolojisi devlet yönetimi olarak benimsenmiştir. Nazi Almanyası’nın benimsediği ideolojide Nazi karşıtı ...
  • Sayısal sağlık verilerinde farkındalık 

   Yılmaz, Denizhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) sistemleri, kişilerin, geçmiş ve şimdiki fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarıyla ilgili tüm bilgilerin bilgisayar ortamında toplanmasını, kayıt altına alınmasını, saklanmasını, iletilmesini, ...
  • Senetlerin ispat ve geçerlilik şekli 

   Hendem, Burcu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmamızda, “Senetlerin İspat ve Geçerlilik Şekli” konusu incelenmiştir. İncelememizde, senet, belge, ispat, şekil ve geçerlilik kavramları açıklanmış ve senedin unsurları incelenmiştir. Ayrıca senetle ispat kuralları ...
  • Seray Şahiner’in yapıtlarında toplumsal cinsiyet 

   Uysal Koç, Duygu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Kadın hareketinin amacı, kadınların karşılaştıkları temel sorunların nelere dayandığını ortaya koymak ve bunları çözüme ulaştırmaktır. Bu sorunlardan en önemlisi, kadın ve erkeğin farklı toplumsallaşma süreçlerinden ...
  • Sermaye piyasasında portföy sigortası uygulamaları 

   Soyalp, Levent (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Portföy yöneticileri, portföylerini olası düşüşlerden korumak ve portföyün değerini artırmak ihtiyacı içindedirler. Bu tarz bir strateji portföy sigortası ismiyle 70‟lerde Leland tarafından bulunmuş ve 80‟lerde finansal ...
  • Sigorta acentelerinin niteliksel derecelendirilmesi 

   Ünal, Erman (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sigortacılık sektörü herhangi bir mal üretimi yapılmayan hizmet sektörleri arasında yer almaktadır. Temelde tüketici odaklı olarak çalışan bu sektörün sağlıklı bir gelişime sahip olabilmesi için kullanmakta olduğu dağıtım ...
  • Sigorta şirketlerinin mali tablolarının analizi 

   Madran, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Finansal sistemin önemli bir parçası olan sigortacılık sektöründe şirketlerin muhasebe hesapları, finansal tabloları ve bunların yorumlarının önemi büyüktür. Sigorta sektörü özellikli bir sektördür, diğer sektörlerden ...
  • Sigorta tahkiminde yargılama usulü 

   Dekak, Mehmet Tuğberk (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bir hak sebebiyle uyuşmazlığa düşen tarafların, bu uyuşmazlığın çözümünü devlet mahkemelerinin yerine özel kişi veya kişilere bırakmalarına tahkim denir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan tahkim ülkemizde ...
  • Sigortacılık sektöründe dijital pazarlama ve sosyal medyanın tüketici satın alma davranışı üzerine bir araştırma 

   Çilingir, Feridun Can (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   21. yüzyılda büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji, internet kullanımına yeni bir boyut kazandırarak yeni iletişim ortamlarının doğmasına sebep olmaktadır. Alışkanlıklarımızın büyük bir oranda değiştiği, bilgi tüketiminin ...
  • Sigortacılık sektöründe hizmet içi mesleki eğitimler ve sektörel ihtiyaçların karşılanması 

   Tek, Mert (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, sigorta sektöründe hizmet içi eğitim uygulamalarının ayrıntılı olarak ortaya konularak, elde edilen veriler ışığında hizmet içi eğitim uygulamalarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bu ...
  • Single-Machine Order Acceptance and Scheduling Problem Considering Setup Time and Release Date Relations 

   Bicakci, Papatya S.; Kara, Imdat; Sagir, Mujgan (2020)
   This paper focuses on a make-to-order production system, where rejection of some orders is inevitable due to limited production capacity. In such a system, accepting all orders may cause overloads, order delays, and customer ...
  • Skryabin'in evreninde teozofi ve sembolizm 

   Koy, Yiğit Salih (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   20. yy’ın ilk çeyreği Rusya’da sanat hayatı için çok verimli bir dönem olmuştur. Rus şiiri “Gümüş Çağı” nı yaşamaktayken diğer sanat dalları da bu dönemin etkileriyle değişmektedir. Bu döneme damgasını vuran en önemli ...
  • The social conntruction of gender: How do we perceive different gender expressions? 

   Kara, Zeynep (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gender, and related issues are intertwined with each other as they are with biological sex. Although the number of studies on gender related topics has been increasing; the issue is still maintaining its importance. The ...
  • Solvency II kapsamında Türk sigorta sektörünün mali yeterlilik analizi: Bir sigorta şirketi uygulaması 

   Soylu, Abdullah Buğra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Avrupa Birliği tarafından sigorta ve reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliklerine yönelik risk temelli ve ilke bazlı bir düzenleme olan Solvency II’nin gelecekte Türk Sigorta Sektörü’nde de uygulanması beklenmektedir. ...
  • Somut olmayan kültürel miras bodrum yöresel yemekleri üzerine bir inceleme 

   Özler, Hakan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Türkiye gibi zengin kültürel mirasa sahip ülkelerin yöresel yemekleri, mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada Bodrum yöresel yemeklerinin neler olduğu ve bu yemeklerin reçetelerinin ortaya çıkarılması ...