Now showing items 905-907 of 907

  • Zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının anayasa'ya uygunluğu 

   Uğurlu Cihangir, Tuğçenaz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Uyuşmazlık içerisine düşmek insanların olağan hayatında rastlanılan bir durumdur. Düşülen uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak ise devletlerin görevidir. Dolayısıyla uyuşmazlık ...
  • Zorunlu göç deneyimi ve psikolojik dayanıklılık ilişkisi 

   Sayan, Kardelen (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışma Türkiye’de yaşayan zorunlu göçmenlerin göç deneyimleri ve psikolojik dayanıklılık ilişkisini nitel yöntemler kullanarak incelemektedir. Araştırmanın amacı zorunlu göçmenlerin göç deneyimlerini göç öncesi, sırası ...
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında bedensel zarar görenlerin sigorta sözleşmesinden doğan hakları 

   Alsancak, Muhammed İkbal (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   En yaygın ulaşım şekli olan karayolu ulaşımı, insan ve risk faktörleri gereğince her zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Ülkemizde her yıl çok sayıda trafik kazası meydana gelmekte ve bireyler zarar görmektedir. ...