Now showing items 1-1 of 1

    • Türk bankacılık sektöründe türev piyasa araçlarının riske etkileri 

      Şirvan, Neslişah (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Her geçen gün teknolojinin ve finans sektörünün gelişme göstermesi sonucunda finans dünyası globalleşmiş, globalleşen dünyada yatırımcılar ve bankalar için risk eskisinden daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle ...