Now showing items 1-1 of 1

    • Para arzının makroekonomik faktörler üzerine etkisinin analizi 

      Yılmaz, Hayriye Deniz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Son yıllarda dünya üzerinde meydana gelen ekonomik krizlerin enflasyon üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Enflasyonun yanı sıra para arzında meydana gelen değişikliklerin ekonomiye olan etkileri de göz ardı ...