Now showing items 1-1 of 1

    • Sayısal sağlık verilerinde farkındalık 

      Yılmaz, Denizhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) sistemleri, kişilerin, geçmiş ve şimdiki fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarıyla ilgili tüm bilgilerin bilgisayar ortamında toplanmasını, kayıt altına alınmasını, saklanmasını, iletilmesini, ...