Now showing items 1-1 of 1

    • Türk iş hukukunda toplu iş sözleşmesinden yararlanma 

      Bacık Sarıkaya, Özge (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      İş Hukuku, işçi-işveren arasındaki ferdi ilişkileri düzenlemekle beraber toplu iş ilişkilerini de düzenlemektedir. Toplu iş ilişkileri on dokuzuncu yüzyıldan itibaren önem kazanmaya başlamıştır. İşveren karşısında nispeten ...