Now showing items 1-1 of 1

    • Obez çocuklarda alt üriner sistem disfonksiyonunun değerlendirilmesi 

      Yalman Özbey, Işık (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
      Obezite günümüzün en sık hastalıkları listesinde giderek üst sıralara yükselmekte ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıkları arasında yer almaktadır. Yarattığı sonuçlar ...