Now showing items 1-1 of 1

    • İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar 

      Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001, Say.3, s.997-1028,, 2001)
      Mahiyeti itibariyle külli bir icra yolu olan iflâs yoluyla takibin temel özelliklerinden birisi de alacaklıların (alacakları oranında) eşit bir şekilde, sadece borçlunun mal varlığından tatmin edilmeleridir. Nitekim iflâsın ...