Now showing items 1-1 of 1

    • Sınır Sorununun Etik Açıdan Saydamlığı: Haberin Reklamdan Ayırt Edilmesi 

      Aygün Cengiz, Serpil (International Symposium on Media and Politics., 2007)
      Türkiye’de reklam metinlerinin etik açıdan sorunlu olduklarında değerlendirildiği üç kurum bulunmaktadır: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu. Bu üç ...