Now showing items 1-1 of 1

    • Effect of budget constraints on hearing rehabilitation in patient presbycusis 

      Eşki, Erkan; Yılmaz, İsmail (Turkish Journal Of Geriatrics ,4 (14) ,359-361, 2011)
      Giriş: Bu çalıfşmada, bütçe kısıtlamalarının, presbiakuzili hastalarda iflitme rehabilitasyonuna etkisini arafltırmak amaçlanmışltır. Gereç ve Yöntem: Baflkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Arafltırma Merkezinde ...