Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de Kompozisyon Eğitiminin Problemleri 

      Yakın, Murat (X. Ulusal Müzik Eðitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. 1, 1, 543-559, 2012)
      X. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25-27 Nisan 2012 - NİĞDE TÜRKİYE'DE KOMPOZİSYON EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Murat Yakın Başkent Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ankara myakin@baskent.edu.tr PROBLEM ...