Now showing items 1-1 of 1

    • Başkent afazi testinin geçerlilik ve güvenilirliği pilot çalışması 

      Dokur, Ufuk (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
      Konuşma; yüksek serebral merkezler ile solunum fonksiyonu, larengeal düzenleme, yumuşak damak, oral kavitedeki yumuşak dokular, çene eklemi ve yüzdeki bazı anatomik yapıların işbirliği sonucu ortaya çıkan nöromuskuler bir ...