Now showing items 1-2 of 2

  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış 

   Özbek, Mustafa (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004, Say.1, cilt.-, s.261-292,, 2004)
   ADR genel olarak, dava yoluyla mukayese edildiğinde daha uygun, verimli ve daha az zarar vericidir. Dava yolu resmî ve mücadeleci bir süreçtir ve bu süreç, taraflar arasındaki husumeti daha da derinleştirir. Yargısal ...
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
   Doktrinde anlaşmazlık ve uyuşmazlık terimlerini genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, bu iki terim arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlaşmazlık, birbirine zıt veya düşmanca bir durum ya da bir ...