Now showing items 1-1 of 1

    • Term infantlarda plasental tranfüzyonun hemodinamik etkileri 

      Tekin, Mehmet (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017)
      Doğum sonrası göbek bağının bağlanmasında en uygun zamanlama ile ilgili öneriler ilk çağlardan itibaren farklılıklar göstermiştir. Erken kord klempleme (EKK) işlemi modern tıpta doğumun üçüncü evresinin yönetiminde bir ...