Now showing items 1-1 of 1

    • Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik Değerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi 

      Özbek, Mustafa (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. IV, 8 Ocak-11 Ocak 2008, Ankara Barosu 2009, s. 94-133.. -, -, 0-0, 2009)
      Medenî yargılama hukukunda dava ve uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomik değerlendirmesi, üzerinde giderek daha çok çalışılan konular arasına girmiştir. Uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomik olması, doğrudan bu sürecin etkinliğini ...