Now showing items 1-1 of 1

    • Koroner yavaş akım hastalarında uzun dönem klinik takip sonuçları 

      Hamad, Saif (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017)
      Koroner yavaş akım fenomeni (KYA), önemli epikardiyal koroner arter hastalığı olmaksızın gecikmiş distal damar kanlanması ile karakterizedir. İstirahat ve egzersizde göğüs ağrısına sebep olması nedeni ile klinik öneme ...