Now showing items 68-69 of 69

  • Vergi mahremiyeti hakkı 

   Koçabıcak, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Vergi mahremiyeti hakkı, vergi borcunun doğumu ile baĢlayıp, borçlunun kendiliğinden ifasıyla veya cebren tahsili ile sona eren vergilendirme sürecinde, mükellef haklarının korunmasını sağlayan bir koruma kalkanıdır. Bu ...
  • Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

   Özbek, Mustafa (Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2008, Say.1, cilt.-, s.107-147,, 2008)
   Ticaret Kanununun 324. maddesinin II. fıkrasında ve Kooperatifler Kanununun 63. maddesinin II. fıkrasında düzenlenen iflâsın ertelenmesi, 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, İcra ve İflâs Kanununun 179 ilâ ...