Now showing items 1-1 of 1

    • Türk rekabet hukukunda uyumlu eylemler 

      Altun, Ecem (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
      Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, teşebbüsler arasında mevcut rekabet düzenini bozucu nitelikleri nedeniyle yasaklanan işbirliği şekillerinden birisi olan uyumlu eylemler incelenmiştir. İlgili piyasada ...