Now showing items 1-1 of 1

    • Vergi mahremiyeti hakkı 

      Koçabıcak, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Vergi mahremiyeti hakkı, vergi borcunun doğumu ile baĢlayıp, borçlunun kendiliğinden ifasıyla veya cebren tahsili ile sona eren vergilendirme sürecinde, mükellef haklarının korunmasını sağlayan bir koruma kalkanıdır. Bu ...