Now showing items 1-1 of 1

    • Avukatlıkla Bağdaşabilen Akademik Unvanlar 

      Özbek, Mustafa (Ankara Barosu Dergisi, 2012, Say.1, cilt.2012, s.18-42,, 2012)
      1136 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğine kabul şartları, avukatın hak ve ödevleri, barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin teşkilât yapısı, avukatlık sözleşmesi ve adlî yardım gibi avukatlık hukukunun temel kurallarını ...