Now showing items 1-1 of 1

    • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

      Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
      Doktrinde anlaşmazlık ve uyuşmazlık terimlerini genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, bu iki terim arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlaşmazlık, birbirine zıt veya düşmanca bir durum ya da bir ...