Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

      Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, Say.68, cilt.-, s.265-320,, 2007)
      Avrupa Birliğinde alternatif uyuşmazlık çözümüne (Alternative Dispute Resolution, ADR) ilgi giderek artmaktadır. Bu artışın üç temel nedeni vardır. Birinci neden, kişilerin günlük hayatlarında, genel olarak adalete erişimi ...