Now showing items 1-5 of 5

  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış 

   Özbek, Mustafa (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004, Say.1, cilt.-, s.261-292,, 2004)
   ADR genel olarak, dava yoluyla mukayese edildiğinde daha uygun, verimli ve daha az zarar vericidir. Dava yolu resmî ve mücadeleci bir süreçtir ve bu süreç, taraflar arasındaki husumeti daha da derinleştirir. Yargısal ...
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
   Doktrinde anlaşmazlık ve uyuşmazlık terimlerini genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, bu iki terim arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlaşmazlık, birbirine zıt veya düşmanca bir durum ya da bir ...
  • Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Say.1, cilt.-, s.183-231,, 2007)
   Medenî yargı bazı ülkelerde uzun sürdür krizdedir. Artan giderler ve aşırı kalabalık mahkemeler yüzünden adalet herkes için erişilebilir değildir. Bu adlî tıkanıklık, adalete eşit erişimin reddedilmesine yol açmıştır. ...
  • Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı Sorunu 

   Özbek, Mustafa Serdar (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, 2012, Say.1, cilt.1, s.444-504,, 2012)
   Adalete erişim, en sade ifadesiyle adalet arayanların, adalete ulaşmalarıdır. Adalete erişimin unsurlarından biri de mahkemelere erişimdir. Adalete erişim, mahkemelere erişim unsuruyla, Anayasa hukuku ve medenî usûl hukukunun ...
  • Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim 

   Özbek, Mustafa (Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2006, Say.2, cilt.-, s.907-927,, 2006)