Now showing items 1-2 of 2

  • İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller I 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Say.56, cilt.-, s.90-132,, 2005)
   İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar, idarî yargı sisteminin benimsendiği ülkemizde, bu amaçla kurulmuş ...
  • İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller II 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Say.57, cilt.-, s.82-134,, 2005)
   İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar, idarî yargı sisteminin benimsendiği ülkemizde, bu amaçla kurulmuş ...