Now showing items 1-1 of 1

    • Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin tahlili 

      Serdar, Mustafa Özbek (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 2014)
      Arabuluculuk süreci, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-buluculuk Kanununda (HUAK) düzenlenmiştir. Arabuluculuk, siste-matik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya ...