Now showing items 1-1 of 1

    • Prof.Dr. Özer Seliçiye Armağan 

      Özbek, Mustafa (2006)
      Alternatif uyuşmazlık çözümünün (Alternative Dispute Resolution, ADR) ve arabuluculuğun Anglo-Amerikan hukuk sistemindeki hızlı gelişiminin etkisiyle, Avrupa Konseyinde de bu konuya olan ilgi artmış ve hem genel olarak ADR ...